Glokom

Glokom, genellikle ileri yaşlarda göz içi basıncının artışına bağlı olarak görme sinirinde hasar oluşması ve görmenin giderek azalmasına neden olan sinsi seyirli bir göz hastalığıdır. Göz tansiyonun her ne kadar en sık nedeni ileri yaş olsa da genetik faktörler de önemli rol oynamaktadır. Bebeklerde ve genç yaşlarda da glokom görülebilir. 40 yaş üzeri herkes yılda en az bir kez kontrol olmalı ve göz tansiyonunu ölçtürmelidir. Glokomun, görme siniri üzerinde yaptığı hasarın düzeltilmesi mümkün değildir. Bu nedenle erken tanı ve tedavi ile görme korunabilmektedir.

Kliniğimize müracaat eden her hasta glokom yönünden değerlendirilmektedir. Muayene sonrasında glokom (göz tansiyonu) şüphesi olan veya glokom tanısı alan hastalara ileri tetkik yapılmaktadır. Bunlar sırası ile Pakimetri, NFA, BSGA'dır.

Pakimetri kornea kalınlığını ölçen cihazdır. Hastanın nihai göz içi basıncı değeri kornea kalınlığına bağlı olarak değişim gösterir. Bu nedenle kornea kalınlığının sonucuna göre göz içi basıncı tekrar değerlendirilir. NFA, görme sinirinin en hassas düzeyde analizini sağlar.

Çok erken dönemdeki glokom hastalarında dahi sinir lifindeki değişikliği göstererek, bizi tanı ve tedavi için yönlendirir. Yine glokom hastalarının takiplerinde sinir lifi analizi ile hastalığın ilerleyip ilerlemediği, verilen tedavinin uygun olup olmadığı değerlendirilir.

BSGA (Bilgisayarlı Görme Alanı); Görme alanındaki değişiklikleri göstererek göz siniri hasarının tespiti ve takibi için kullanılan oldukça değerli bir testtir. BSGA'nın doğru değerlendirilebilmesi hastanın uyumuna bağlı olduğu için küçük çocuklarda, çok ileri yaştaki hastalarda veya genel durumu sıkıntılı hastalarda bu test istenmeyebilir.

Glokom hastalığının tanısında olduğu kadar tedavinin yeterli olup olmadığı, hastalığın ilerleyici seyir gösterip göstermediğini incelemek için bu tetkikler belli aralıklarla mutlaka yapılması gereken tetkiklerdir. Glokom tanısı almış hasta; ilaç, SLT (Selektif Laser Trabeküloplasti) veya cerrahi yöntemle tedavi edilebilir.

Copyright Maya Göz | 2024 | Tüm Hakları Saklıdır.
SİTE İÇERİĞİ SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. TANI VE TEDAVİ İÇİN LÜTFEN DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.